Start Reklamacje

Reklamacje

Procedura reklamacji

  1. Produkty posiadają gwarancję producenta lub Sprzedającego i obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez Sprzedającego.
  2. W przypadku konieczności złożenia reklamacji należy zgłosić ją do Sprzedającego na adres poczty elektronicznej: e-reklamacje@batcar.pl lub adres siedziby Sprzedającego: BATCAR Sp. z o.o. ul. Trasa Północna 23, 65-119 Zielona Góra, podając swoje dane, datę zakupu akumulatora oraz objawy jakie występują.
  3. W przypadku reklamacji akumulator odbierany jest na koszt Sprzedającego. Prosimy o dokładne zapakowanie akumulatora w przypadku wysyłki, aby uniknąć uszkodzenia w transporcie. Ponadto prosimy akumulator wyczyścić i w miarę możliwości dostarczyć w pełni naładowany.
  4. W przypadku gdy reklamacja jest uznana, nowy akumulator odsyłany jest na koszt Sprzedającego.
  5. W przypadku nieuznanej reklamacji koszty związane z odebraniem, ponownym wysłaniem oraz ewentualnym ładowaniem akumulatora ponosi Reklamujący.
  6. Reklamujący zobowiązany jest o dołączenie: karty gwarancyjnej, dowodu zakupu oraz wypełnionego protokołu reklamacyjnego. 
  7. ​​Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty przyjęcia towaru na nasz magazyn.