Start Utylizacja akumulatorów

Utylizacja akumulatorów

Instrukcja zwrotu starej baterii

Świadczymy fachowe usługi nie tylko z zakresu sprzedaży szerokiej gamy akcesoriów samochodowych, ale także bezpiecznej utylizacji odpadówZwrot starej baterii jest przy tym całkowicie bezpłatny! Poniżej przedstawiamy dokładną instrukcję, jak postępować ze zużytym akumulatorem:

1. Czas na poinformowanie o zwrocie starej baterii wynosi 4 dni (liczony od dnia otrzymania nowego akumulatora). 

2. Stary akumulator prosimy spakować tak jak nowy akumulator (można użyć opakowania oraz zabezpieczeń po nowej baterii

3. Gdy paczka zostanie już przygotowana prosimy o kontakt drogą mailową ( esklep@batcar.pl) lub telefoniczny: 519 546 539 (sms) z informacją w jakim terminie moglibyśmy odebrać przygotowaną paczkę. 

Instrukcja utylizacji akumulatorów

Nieodpowiednie składowanie akumulatorów oraz brak ich wtórnego przetworzenia może spowodować nieodwracalne w skutkach zanieczyszczenie. Dlatego troszcząc się o środowisko naturalne, naszym zadaniem jest zmniejszyć ilość odpadów poprzez BEZPŁATNE przyjmowanie zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz innych podobnych produktów.

 

 
W związku z powyższym, jeżeli masz zużyty akumulator, niezależnie, w jakim on jest stanie – przywieź lub wyślij go do nas. Nasza firma zutylizuje go BEZPŁATNIE.W przypadku zakupu nowego akumulatora należy pamiętać o zdaniu starej baterii, w przeciwnym wypadku sprzedający pobiera opłatę depozytową w kwocie:
 
  • 30 zł za sztukę w przypadku baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych,
  • 35 zł za sztukę w przypadku baterii przemysłowej kwasowo-ołowiowej.
 
Jednak ta kwota zostanie zwrócona, gdy w ciągu 30 dni od pobrania opłaty kupujący przekaże zużyty akumulator.
Obowiązek poboru opłaty jest nałożony ustawowo: ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach ( Dz.U.79 poz.666 art.54.p.1-5,art.55p.l)
 
Dzięki takiej działalności zmniejsza się ilość odpadów, które mogą przedostać się do środowiska lub będą przeznaczone do składowania. Jest to nie tylko korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska, ale także  opłacalnie ekonomicznie, gdyż stwarza możliwość dalszego wykorzystania odpadu, jako surowca wtórnego w zakładzie recyklingu akumulatorów.