Start Warunki handlowe

Warunki handlowe

Regulamin sprzedaży

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem sklep.batcar.pl.

Sprzedającym jest spółka BATCAR Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Trasa Północna 23, 65-119 Zielona Góra wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem KRS 0001049688  i zarejestrowaną pod numerem NIP: 9730548815, Regon: 970699144 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 • w siedzibie spółki: ul. Trasa Północna 23, 65-119 Zielona Góra od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
 • pod numerem telefonu: +48 68 519 546 539 (kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00)
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: zamowienia@batcar.pl
 • pod numerem faxu: +48 683209898

 

 • 1 Definicje
 1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1219 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 6. Produkt - Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 8. Sklep Internetowy BATCAR zwany także zamiennie „Sklepem” - bezpłatny serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.batcar.pl, za pośrednictwem, którego Klient może kupić Produkt.
 9. Strona - Usługodawca i Klient.
 10. Strona Sklepu - każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem sklep.batcar.pl.
 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Zasady ogólne
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Skuteczne dokonanie Zamówienia jest możliwe w przypadku, gdy wybrany przez Klienta towar jest dostępny w magazynie Sklepu.
 5. Informacja o dostępności towaru znajduje się na Stronie Sklepu odnoszącego się do konkretnej marki i modelu akumulatora.
 • 3 Składanie zamówień
 1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu sklep.batcar.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową Sklepu: sklep.batcar.pl.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia tj. prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail (w przypadku zaznaczenia opcji: Chcę otrzymać fakturę VAT – należy dodatkowo wypełnić pola z niezbędnymi danymi do jej wystawienia), potwierdzi zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz zgodę na wszelkie postanowienia o ochronie danych osobowych oraz potwierdzi złożenie zamówienia poprzez wybór przycisku Za pobraniem; Gotówka (przy odebraniu towaru); Przelew - płatnosć z góry (przed dostarczeniem towaru); Przelewy24 (Szybki przelew online, BLIK, Karta, PayPal)
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne lub budzące zastrzeżenia, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji z opcją Za pobraniem Sprzedający zastrzega sobie prawo sprawdzenia danych Kupującego korzystając z danych podanych w formularzu i potwierdzenia telefonicznego lub za pomocą poczty e-mail, woli zakupu przez Kupującego.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktura pro-forma, faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on (na podany w formularzy zamówienia adres e-mail) automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. W przypadku zauważenia niezgodności Klient powinien niezwłocznie zgłosić to drogą elektroniczną do Sklepu na adres: zamowienia@batcar.pl
 9. Klient może wycofać (anulować) swoje zamówienie kontaktując się telefonicznie pod numer +48 519 546 539 (kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 i potwierdzając dyspozycję pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: zamowienia@batcar.pl jednak tylko przed wysłaniem towaru, którego wysyłka odbywa się zgodnie z § 4 Regulaminu. Jeżeli anulowanie nie jest możliwe Klient zostanie o tym powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu zapłaty za zamówiony Produkt tj. zaksięgowania przez Sklep płatności dokonanej przez Klienta za pośrednictwem  Przelew - płatnosć z góry (przed dostarczeniem towaru), systemu płatności elektronicznych Przelewy24 (Szybki przelew online, BLIK, Karta, PayPal) lub w momencie wpływu zamówienia z wyborem opcji - Gotówka (przy odebraniu towaru).
 • 4 Koszty i termin wysyłki
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia (lub podany drogą mailową w przypadku zgłoszenia przez Klienta niezgodności z danymi podanymi w formularzu). Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej. Zastrzegamy sobie wyboru innej firmy kurierskiej.
 3. Termin wysyłki Towaru do Klienta to maksymalnie 3 dni robocze, licząc od następnego dnia po zaksięgowaniu przez Sklep płatności dokonanej przez Klienta za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 (Szybki przelew online, BLIK, Karta, PayPal) lub daty zamówienia z opcją – Za pobraniem. Za dni robocze uważać się będzie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie wysyłamy i nie dostarczamy towaru w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. Firma kurierska dostarcza towar w ciągu 2 dni od momentu przekazania towaru przez Sklep.
 4. Kupujący może być obciążany kosztami dostawy (wysyłki), o której jest mowa w punktach od 1 do 4 § 4 Regulaminu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili klikając w link „płatności i wysyłka" na stronie: kliknij tutaj.
 • 5 Płatności
 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
 2. W celu zapewnienia Klientowi maksymalnego bezpieczeństwa i wiarygodności transakcji, płatność za zamówiony towar możliwa jest. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.
 3. Klient po potwierdzeniu zamówienia poprzez wybór przycisku Przelewy24 jest przekierowywany na stronę płatności internetowych Przelewy24 realizujących przelewy w 22 bankach, gdzie może dokonać natychmiastowej płatności za zamówiony towar. Lista banków dostępna jest na stronie internetowej Sklepu.
 4. W przypadku, gdy Klient nie mam możliwości zapłaty w proponowanych 22. bankach, może wybrać dostępną opcję w systemie płatności elektronicznych Przelewy24 - PRZELEW BANKOWY i dokonać płatności w wybranym przez siebie banku, poczcie itp. Niezbędne dane do przelewu tj. dane odbiorcy, nazwa banku, numer rachunku, tytuł przelewu i kwota, a także wzór przelewu do wydruku będą dostępne na stronie płatności Przelewy24.
 5. Jeżeli z jakiś przyczyn natychmiastowa zapłata nie była możliwa, płatność można dokonać łącząc się ze stroną płatności Przelewy24 przy użyciu „linka” do strony internetowej (załączonego w automatycznej odpowiedzi ze Sklepu potwierdzającego przyjęcie zamówienia).
 6. Klient może wybrać także metodę płatności – Gotówka (przy odebraniu towaru). Zapłata za zakupiony Produkt wraz z kosztami tego typu przesyłki, pobierana jest przez przedstawiciela firmy kurierskiej w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 • 6 Odbiór towaru
 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeśli jest uszkodzone, nie należy przyjmować przesyłki. Prosimy w takiej sytuacji kuriera o sporządzenie tzw. protokołu ustalenia stanu przesyłki.
 3. Po przyjęciu od kuriera przesyłki, należy sprawdzić w obecności kuriera jej zawartość i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń prosimy kuriera o sporządzenie protokołu ustalenia stanu przesyłki.
 4. Informację o uszkodzeniu należy przesłać do nas pod adres: zamowienia@batcar.pl, co usprawni ewentualną dostawę nowego akumulatora.
 5. Brak stwierdzenia i potwierdzenia przez kuriera nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 • 7 Odstąpienie od umowy
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. LINK DO FORMULARZA
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni).
 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, numer konta na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.
 6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
 • 8 Procedura reklamacji
 1. Produkty posiadają gwarancję producenta lub Sprzedającego i obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez Sprzedającego.
 2. W przypadku konieczności złożenia reklamacji należy zgłosić ją do Sprzedającego na adres poczty elektronicznej: zamowienia@batcar.pl lub adres siedziby Sprzedającego: BATCAR Sp. z o.o., ul. Trasa Północna 23, 65-119 Zielona Góra, podając swoje dane, datę zakupu akumulatora oraz objawy jakie występują.
 3. W przypadku reklamacji akumulator odbierany jest na koszt Sprzedającego. Prosimy o dokładne zapakowanie akumulatora w przypadku wysyłki, aby uniknąć uszkodzenia w transporcie.
 4. W przypadku gdy reklamacja jest uznana, nowy akumulator odsyłany jest na koszt Sprzedającego.
 5. W przypadku nieuznanej reklamacji koszty związane z odebraniem, ponownym wysłaniem oraz ewentualnym ładowaniem akumulatora ponosi Reklamujący.
 6. Reklamujący zobowiązany jest o dołączenie: karty gwarancyjnej, dowodu zakupu oraz wypełnionego protokołu reklamacyjnego.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty przyjęcia towaru na nasz magazyn.
   
 • Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych są zawarte w klauzuli informacyjnej dostępnej pod linkiem https://sklep.batcar.pl/polityka-prywatnosci.
 2. Sklep do swojego poprawnego funkcjonowania wykorzystuje pliki cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej Sklepu Batcar bez wykorzystywania mechanizmu cookies, jednak może to spowodować, że część funkcji Sklepu nie będzie działać prawidłowo.
 • 10 Zwrot zużytych Akumulatorów
 1. Stary Akumulator odbierany jest bezpłatnie przez firmę kurierską bądź osobiście przez firmę Batcar, która posiada liczne oddziały na terenie całej Polski. W przypadku odbioru kurierem, należy skontaktować się z naszą firmą w celu umówienia kuriera na dzień i godzinę. Starą baterie należy zabezpieczyć tak aby nie uszkodziła innych ładunków (można posiłkować się kartonem po nowym akumulatorze). 
 2. Po dostarczeniu przez klienta zużytych akumulatorów zarówno przy zakupie stacjonarnym jak i przy zakupie przez Internet gromadzone są one tymczasowo w punkcie sprzedaży akumulatorów, a następnie przekazywane do firmy która zajmuję się ich recyclingiem.
 • 11 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 155 ze. zm.).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Wersja regulaminu z 29 sierpnia 2022 r.